Hvorfor hjælpen ikke var god nok

Konceptet er simpelt – en elev regner sin matematik og kommer til at lave en fejl. Computeralgoritmer gennemskuer hvilken fejl eleven begik i sin regning, og på baggrund af denne præsenteres en hjælp for eleven. Men selvom konceptet er simpelt er det ikke simpelt at gå fra at finde fejlen, til at barnet forstår fejlen.

I den første version af app’en bestod hjælpen af stilbilleder og tekster. Vi har haft gode oplevelser med vores første brugere, som nogle gange har kunnet flytte deres matematikkundskaber flere klassetrin, men i andre tilfælde har haft svært ved at overskue den hjælp, de bliver givet.

Vi har derfor forsøgt at afdække, hvad der går galt i processen. Vores erfaring er at børn ikke sædvanligvis er vandt til at digitale hjælpemidler tager udgangspunkt i deres konkrete regnestykke og deres konkrete fejl, så kan det være et misforstået koncept der resulterer i at hjælpen ikke er effektiv? En ting er gældende; børn, specielt i de små klasser, forventer ikke tekstuelle forklaringer som vejledning til brug af apps. De forventer derimod en intuitiv brugeroplevelse som er selvforklarende og gennem visualisering selv guider til korrekt brug.

Den nye hjælp

Vi har derfor gentænkt måden vi formidler hjælpen på. Herunder både hjælpens form og medie samt niveau og regnetyper.

hjaelpen_2

Resultatet er små korte animationer, som visualiserer den lille brøkdel af opgaveregningen de har svært ved. Har man behov for yderligere forklaring er det muligt, at høre en forklaring samtidigt med animationen. Ikke mere tekst og stilbilleder. Kort, præcist og til sagens kerne.

Resultat kan ses her.