Forældre analyse

Vi er et hold af ingeniører og lærerstuderende som interesserer sig for spændingsfeltet mellem teknologi og læring. Som passionerede nørder og iværksættere interesserer vi os meget for de muligheder der kommer med brugen af intelligent teknologi. Der er et stort potentiale i at lade teknologi varetage sig af mange af de manuelle processer der foregår i en lærings- eller undervisningssituation – det er der intet nyt i. Men hvordan kan vi udnytte teknologien til, at få dybere indsigt i læringen og dermed få højere læringsudbytte? Det er ikke lige så nemt at svare på.

Tilbage i november startede vi en undersøgelse som tager hul på lidt af den problemstilling. Med undersøgelsen forsøgte vi at afdække forældres involvering i deres børns læring. I den forbindelse lavede vi en spørgeundersøgelse med ca. 300 besvarelser og 20 personinterviews. Resultaterne af denne undersøgelse diskuteres i kommende artikel.

Forud for denne analyse har vi interviewet mere end 100 elever og deres tilhørende undervisere, for dybere indsigt i brugen af teknologi i undervisningen i dag.

Til en start vil vi gerne takke alle deltagerne i undersøgelsen. Vi er heldige at arbejde i et område hvor de involverede generelt er meget passionerede. Alle undervisere vi har mødt på vores vej er meget imødekommende og meget villige til at hjælpe os. Det samme gælder de forældre vi har interviewet og fået tilbagemeldinger fra og det er vi meget taknemmelige for. Vi er imponerede over hvor mange gode tilbagemeldinger vi har fået og at folk i så høj grad har været villige til at deltage – mange tak til jer!

Selvom der ikke kan konkluderes generelt på baggrund af en analyse af denne størrelse oplevede vi hurtigt at flere ting går igen. Denne artikel opsummerer de forældrehenvendte problemstillinger der er undersøgt.

Ikke mere indledende snak. Lad os komme i gang!

Resultaterne

Resultaterne kan inddeles i tre emner. Herunder:

  • Lektievaner
  • Teknologi som et bærende læringsmiddel
  • Gennemsigtighed i læringen

Lektievaner

Med den nye folkeskolereform om heldagsskole er der sket et skift i børns lektievaner. Der skemalægges timer kun til at samle op på hængepartier eller tage hul på dagens lektie. Derfor er der færre lektier lavet hjemme end tidligere. spgs3

Som forventet viser undersøgelsen det samme. Ca. 70% af deltagernes børn bruger ugentligt to timer eller under på lektier. Flertallet af elever tidligere interviewet giver udtryk for at de næsten altid kan nå at lave deres lektier i løbet af lektiecaféerne.

I analysen har vi også lagt vægt på hvordan forældre er involverede i børnenes lektievaner:
spgs5-6

Både forældreinterviews og spørgeundersøgelsen viser at flertallet af forældre kun er involverede hvis barnet har behov for hjælp. Ydermere viser den, at der som regel ikke er behov for yderligere informationssøgning for at kunne hjælpe. Det fremgår af besvarelserne at involveringen er højere når barnet lige er startet i skolen og falder efterhånden.

Teknologi som et bærende læringsmiddel

Det skal ikke være en hemmelighed, at vi leder efter muligheden for at inddrage teknologi i undervisningen. Vi ser et stort potentiale i at gøre løsningerne mere intelligente, ikke bare for at selvstændiggøre eleverne i deres læring men også for at nå en dybere forståelse af problemerne. Under undersøgelsen har vi derfor været interesserede i, at undersøge hvorvidt forældre ser teknologi og apps som en god måde at lære på.

spgs10

Undersøgelsen viser flere ting. Overordnet er de fleste forældre opmærksomme på, at apps eksisterer og kan bruges i undervisningen og i hjemmet. Dog har mange en oplevelse af at kvaliteten af læringsapps er lav og sjældent overvejer hvordan formidlingen gøres bedst. 

”Hvis jeg skulle bruge penge på en app, skulle den være lavet så godt at den kunne fange mine børns interesse for matematik. Jeg har endnu ikke set noget der var rigtigt godt.”

Selvom det er gennemgående, at de fleste har dårlige erfaringer med læringsapps er næsten alle villige til at bruge apps såfremt kvaliteten er god nok.

”Jeg går ind for ’intelligente’ lektier, som skal have til formål at træne færdigheder. Ofte er det lettere med en app, da det netop er de unges medie - mere end kladdehæftet.”

Gennemsigtighed i læringen

Det er en målsætning med den nye skolereform at synliggøre læringen endnu mere for eleverne. Dette gøres med læringsmål lavet i samarbejde med eleven. Men er der behov for at inddrage forældrene yderligere?

Som en indledning til alle vores interviews startede vi ud med at spørge om følgende:

”Hvad er dine største udfordringer i forbindelse med dit barns læring?”

Rigtig mange forældre giver udtryk for, at de to årlige forældresamtaler ikke er nok til at få en ordentlig forståelse af barnets niveau. Forældrene forstår at underviserne har travlt og ikke kan informere om alt der foregår, men ønsker stadig mere involvering og en dybere indsigt i hvordan de kan hjælpe. Yderligere er det gennemgående at de forældre som har børn med matematikvanskeligheder har svært ved at finde ud af hvordan de bedst muligt kan supplere.