Vi søger samarbejdsklasser

Vi søger samarbejdsklasser

Er du den motiverede matematiklærer vi søger?Er du eller en kollega interesseret i at prøve Sensei Universe apps, møder vi jer gerne og introducerer både dig og dine elever for appen.Vi sætter stor pris på den værdifulde feedback vi altid får af at afprøve vores apps med nye klasser – og derfor gør vi det[…]

Hvorfor hjælpen ikke var god nok

Hvorfor hjælpen ikke var god nok

Konceptet er simpelt – en elev regner sin matematik og kommer til at lave en fejl. Computeralgoritmer gennemskuer hvilken fejl eleven begik i sin regning, og på baggrund af denne præsenteres en hjælp for eleven. Men selvom konceptet er simpelt er det ikke simpelt at gå fra at finde fejlen, til at barnet forstår fejlen.I den[…]

Be a part of a Startup

Be a part of a Startup

We are a passionate Startup who sees an opportunity for innovation in the way we use technology in our learning.In an analysis made in collaboration with six primary and elementary schools around the country it came to our attention that children, especially in the early years of school, often get stuck in their learning when[…]

Forældre analyse

Forældre analyse

Vi er et hold af ingeniører og lærerstuderende som interesserer sig for spændingsfeltet mellem teknologi og læring. Som passionerede nørder og iværksættere interesserer vi os meget for de muligheder der kommer med brugen af intelligent teknologi. Der er et stort potentiale i at lade teknologi varetage sig af mange af de manuelle processer der foregår[…]